کتاب‌های نوجوان
دسته‌بندی نشده
آلاله ارجمندی

کتاب‌های نوجوان ؛ 9 درسی که به نویسندگان می‌دهند!

کتاب‌های نوجوان 9 درس به نویسندگان می‌دهند. همه می‌گویند باید زیاد کتاب بخوانید تا نویسنده‌ی خوبی باشید. خیلی‌ها به اشتباه، فقط از ژانری که خودشان می‌نویسند کتاب می‌خوانند. درست است؛

ادامه مطلب