کرونا و کودکان یا کودکان چگونه می‌توانند با بیماری کووید19 مبارزه کنند؟

کرونا و کودکان

کرونا و کودکان به عنوان مساله‌ای جدید به عرصه‌ی مبارزه با بیماری کووید 19 ظهور کرده است. از آنجا که کرونا به کودکان هم رحم نمی‌کند و با در نظر گرفتن شروع احتمالی بازگشایی مدارس، لزوم اطلاع‌رسانی در خصوص کرونا و کودکان به چشم می‌خورد. هرچند هم تظاهر بالینی بیماری و هم مرگ‌ومیر در کودکان […]