کتابهایی برای دختران نوجوان

کتابهایی برای دختران نوجوان

فقط دخترها بخوانند کتابهایی برای دختران نوجوان نوشته و منتشر شده‌اند که برای آن‌ها در این برهه از زندگی‌شان می‌توانند الهام‌بخش و امیددهنده باشند. امید است که با این کتاب‌ها دختران در دوره‌ی نوجوانی و بلوغ بتوانند مسیر رشد شخصیتی و بلوغ فکری‌شان را بهتر طی کنند. در این نوشته که به کتابهایی برای دختران […]

کتاب دختر ستاره‌ای و دختر ستاره‌ای همیشه عاشق

چرا خوب است کتاب دختر ستاره‌ای و دختر ستاره‌ای همیشه عاشق را بخوانیم؟ دوست دارم جلد اول و دوم را به دوستانم پیشنهاد بدهم و برای این پیشنهاد چند دلیل دارم، در هر دو کتاب روی چند موضوع گفت‌وگو و تاکید می‌شود که از دید من مسائل بسیار مهمی هستند: احترام به تفاوت‌ها   رعایت […]