محمود بهفروزی

محمود بهفروزی

Mahmood Behforoozi

صفحه اینستاگرام

بیوگرافی

محمود بهفروزی، متولد 1318، کارشناس ارشد ادبیات فرانسه از دانشگاه بوردو فرانسه است. او بیش چهل سال به ترجمه‌ی کتاب در زمینه‌های ایرانشناسی، فلسفه، روان‌شناسی و کتاب‌های کودک و نوجوان مشغول بوده است و نزدیک به پنجاه جلد کتاب از او منتشر شده. از این مترجم کتاب‌های چطور باید بچه‌ی طلاق زنده بماند؟ چطور وقتی هیچ حسابمان می‌کنند زنده بمانیم؟ چطور باید در دنیا زنده بمانیم؟ چطور باید در بحران بلوغ زنده بمانیم؟ چطور باید با این بدن زنده بمانیم؟ و چطور باید یک دختر زنده بماند؟ در گروه سنی نوجوان، توسط نشر ایران‌بان به چاپ رسیده‌اند.

کتاب‌های محمود بهفروزی