بندبازان، عاشقانه‌ای آموزنده و مسحورکننده

رمان عاشقانه بندبازان

بندبازان، عاشقانه‌‌ای آموزنده   کتاب بندبازان یکی از شاهکارهای تحسین‌برانگیز و عاشقانه نویسنده مشهور نوجوانان، دیوید آلموند است. داستان در فضایی که شکاف طبقاتی ساکنان شهر به‌خوبی توصیف شده، اتفاق می‌افتد. از شرایط محل زندگی گرفته تا نوع خوراک، پوشش و امکانات تفریحی، پزشکی، رفاهی و… کاملا در کتاب به تصویر کشیده شده؛ اما چگونگی […]