«ارادتمند حیله‌گر مرموز» مجموعه‌‌ای که باید بخوانید!

مجموعه ارادتمند حیله‌گر مرموز

چند دلیل برای خواندن مجموعه‌ی ارادتمند حیله‌گر مرموز    مجموعه ارادتمند حیله‌گر مرموز، ترجمه شده توسط دکتر سیامک دشتی نه تنها مجموعه‌ای جذاب و معمایی است، بلکه از دیدگاه آموزشی در مدارس نگاه معلم‌ها هم تفاوت‌هایی با نظام مرسوم دارد. در خیلی از موارد، معلم‌ها متوجه هستند که قانونی زیر پا گذاشته می‌شود، اما از […]