کتاب و ادامه داستان، کتابی برای نوجوانان و والدینشان!

کتاب و ادامه داستان ، کتابی برای نوجوانان و والدینشان!

چند دلیل برای اینکه خوب است والدین کتاب و ادامه داستان را بخوانند! در این مطلب به چرایی و دلیل خواندن کتاب «و ادامه داستان»‌ پرداخته‌ایم. کتابی که خواندنش نه تنها برای نوجوانان مفید است، بلکه بهتر است والدین نیز این کتاب را مطالعه کنند. خانواده‌ی تک‌والد و ازدواج مجدد در کتاب  «و ادامه داستان» […]