چاشنی‌های آدم بودن - کمک کن و ایمن بمان!

قدرتمند شدن به معنای احساس مهم بودن و امنیت است. وقتی آن را داشته باشی می‌دانی که در این جهان اهمیت داری. تو به سایرین کمک می‌کنی و تغییراتی را به وجود می‌آوری و به جای اینکه از آسیب‌ها بترسی؛ احساس می‌کنی محفوظ هستی و در امانی.

مولف
مترجم
شابک9786001882647
نوبت چاپ4
سال چاپ12 - 1400
تعداد صفحات80
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

480,000 ریال

PDF