چاشنی‌های آدم بودن - کمک کن و ایمن بمان!

قدرتمند شدن به معناي احساس مهم بودن و امنيت است. وقتي آن را داشته باشي مي‌داني که در اين جهان اهميت داري. تو به سايرين کمک مي‌کني و تغييراتي را به وجود مي‌آوري و به جاي اينکه از آسيب‌ها بترسي؛ احساس مي‌کني محفوظ هستي و در اماني.

مولف
مترجم
شابک9786001882647
نوبت چاپ3
سال چاپ11 - 1398
تعداد صفحات80
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

240,000 ریال

دسترسی: موجود در انبار

PDF