چاشنی‌های آدم بودن - کار درست را بشناس و انجام بده!

ارزش‌هاي مثبت باورهايي هستند که انتخاب‌ها و رفتارهايت را هدايت مي‌کنند. بعضي افراد به اين ارزش‌هاي مثبت اخلاقيات مي‌گويند و برخي ديگر وجدان. ارزش‌هاي مثبت باعث مي‌شوند کار نادرست را انجام ندهي حتي اگر واقعا دلت بخواهد آن را تجربه کني و در عوض قدرتي دروني براي انجام کار درست در تو ايجاد مي‌کنند؛ حتي اگر آن کار پرخطر يا سخت باشد.وقتي از ارزش‌هاي مثبت برخورداري به خودت احترام مي‌گذاري.

مولف
مترجم
شابک9786001882661
نوبت چاپ3
سال چاپ10 - 1398
تعداد صفحات96
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

150,000 ریال

PDF