چاشنی‌های آدم بودن - کار درست را بشناس و انجام بده!

ارزش‌های مثبت باورهایی هستند که انتخاب‌ها و رفتارهایت را هدایت می‌کنند. بعضی افراد به این ارزش‌های مثبت اخلاقیات می‌گویند و برخی دیگر وجدان. ارزش‌های مثبت باعث می‌شوند کار نادرست را انجام ندهی حتی اگر واقعا دلت بخواهد آن را تجربه کنی و در عوض قدرتی درونی برای انجام کار درست در تو ایجاد می‌کنند؛ حتی اگر آن کار پرخطر یا سخت باشد.وقتی از ارزش‌های مثبت برخورداری به خودت احترام می‌گذاری.

مولف
مترجم
شابک9786001882661
نوبت چاپ4
سال چاپ12 - 1399
تعداد صفحات96
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

250,000 ریال

PDF