...

چاشنی‌های آدم بودن – پک 8 جلدی

توضیحات تکمیلی

مولف

مترجم

شابک

9786001882739

نوبت چاپ

7

سال چاپ

02 – 1401

تعداد صفحات

752

گروه سنی

گذر از کودکی

قیمت:

10,400,000 ریال

هویت مثبت

حمایت

تعهد یادگیری

استفاده مفید از زمان

حد و حدود و انتظارات

ارزش های مثبت

توانمندسازی

توانایی های اجتماعی

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.