چاشنی‌های آدم بودن - تلاشت را بکن و بهترین خودت باش!

دوست داري قوانين خانه و مدسه مشخص و منصفانه باشد؟ دلت مي‌خواهد در محله‌اي زندگي کني که همسايه‌ها مواظب بچه‌هاي محله باشند؟ نياز داري که بزرگترهاي خانواده، مثبت و مسئولانه رفتار کنند؟ دوستانت الگوي رفتاري خوبي برايت باشند؟ آيا بزرگترها از تو انتظار دارند که موفق و بهترين باشي؟ تو به حد و حدود و انتظارات نياز داري… حد و حدود و انتظارات يعني که چه کارهايي در چارچوب هستند و مي‌تواني آنها را انجام دهي و چه کارهايي خارج از چارچوب هستند و نمي‌تواني آنها را انجام دهي. اين دارايي‌ها درباره قوانيني هستند که رفتار تو را هدايت مي‌کنند و پيامدهاي آن قوانين مي‌باشند. همچنين اين دارايي‌ها درباره‌ي افرادي در زندگيت است که تو را تشويق مي‌کنند تمام تلاشت را بکني و بهترين خودت باشي.

مولف
مترجم
شابک9786001882609
نوبت چاپ3
سال چاپ4 - 1398
تعداد صفحات96
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

220,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

PDF