چاشنی‌های آدم بودن - به خودت افتخار کن!

دوست داري اتفاقاتي که در زندگيت مي‌افتند را کنترل کني؟ آيا خودت را دوست داري و به خودت همانطور که هستي، افتخار مي‌کني؟ آيا به معني و هدف زندگي خودت فکر مي‌کني؟ آيا چشم‌انداز مثبت از آينده‌ي شخصي‌ات داري؟ تو به هويت مثبت نياز داري… هويت مثبت يعني اينکه خودت را باور داشته باشي و بداني که دليلي براي وجود داشتنت هست، حتي اگر مطمئن نباشي آن دليل چيست. يعني بايد حتي روزهايي که ناراحتي، حس خوبي درباره خودت داشته باشي. تو هنوز يک بچه‌اي ولي حق داري که درباره‌ي آنچه در زندگيت اتفاق مي‌افتد، نظر دهي. وقتي آينده‌ات را تصور مي‌کني، فکر کردن به اينکه روزي چه کاره مي‌شوي و چه کارهايي مي‌کني خيلي جالب است.

مولف
مترجم
شابک9786001882401
نوبت چاپ4
سال چاپ11 - 1398
تعداد صفحات96
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

240,000 ریال

PDF