چاشنی‌های آدم بودن - افرادی که برایشان مهم هستی!

دوست داري احساس بهتري کنار خانواده‌ات داشته باشي؟ با پدر و مادرت درباره‍‌ي چيزهاي بيشتري حرف بزني؟بداني چه افرادي ديگري مشوق و حامي‌ات هستند؟ کدام يک از همسايه‌ها تو را مي‌شناسند؟ رابطه‌ات در مدرسه با معلم و دانش‌آموزان چگونه است؟ آيا پدر و مادرت فعالانه براي موفقيتت در مدرسه به تو کمک مي‌کنند؟ تو به حمايت نياز داري… حمايت يعني افرادي که کنارت هستند و به تو عشق مي‌ورزند، از تو مراقبت مي‌کنند، تحسينت مي‌کنند و تو را مي‌پذيرند. حتي در مکان‌هايي که در آنها احساس امنيت و حمايت شدن مي‌کني، از تو استقبال مي‌شود.

مولف
مترجم
شابک9786001882524
نوبت چاپ3
سال چاپ7 - 1398
تعداد صفحات96
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

240,000 ریال

PDF
محصولات مشابه