پسری که پرواز کرد

وقتی دوست اتان ویلد، آقای چن، کشته می‌‌شود او باید ساختن ماشین پرواز را متوقف کند. آنها به دور از چشم آدم‌‌های بد ماشین پرواز می‌‌سازند، اما در امان نگه‌‌داشتن ماشین خانواده‌‌ی اتان را در خطری وحشتناک قرار می‌‌دهد. او با گزینه‌‌های هولناکی روبه‌‌رو است. پرواز یا خانواده؟ کدام یک را باید انتخاب کند؟

مولف
مترجم
شابک 9786001883705
نوبت چاپ 1
سال چاپ 01 - 1401

قیمت:

1,100,000 ریال

PDF
PDF کتاب
PDF مروجان
محصولات مشابه
AllEscort