خاطرات یک بی عرضه جلد 14 - بنفش یخمکی

وقتی بارش سنگین برف باعث تعطیلی مدرسه گرگ هفلی می‌شود، خیابان او تبدیل به میدان جنگ زمستانی می‌شود. گروههای رقیب بر سر قلمرویشان می‌جنگند، قلعه‌های مستحکم برفی می‌سازند و خیابان را به میدان گلوله‌‌های برفی تبدیل می‌کنند. گرگ و صمیمی‌ترین دوستش، رالی جفرسوننیز در راس این درگیریها قرار دارند…

 

مولف
مترجم
شابک9786001883491
نوبت چاپ4
سال چاپ07 - 1401
تعداد صفحات224
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

1,100,000 ریال

PDF