خاطرات یک بی عرضه جلد 03 - سبز

بی‌عرضگی‌های گرگ هفلی ادامه دارد و او هرگز تغییر نخواهد کرد. کسی باید این واقعیت را برای پدر گرگ توضیح بدهد. می‌دانی، فرانک هفلی فکر می‌کند می‌تواند از پسرش مرد بسازد ، برای همین او را در کلاس‌های ورزشی و گروه پیشاهنگی ثبت‌نام می‌کند. البته گرگ به آانی از نقشه هایی که پدرش برای تغییر دادن او کشیده است، می‌گریزد. اما وقتی پدر گرگ تهدیدش می‌کند که او را به مدرسه‌ی افسری می‌فرستد، گرگ می‌فهمد که باید هر چه زودتر تکانی به خود بدهد… وگرنه باید سوار کشتی شود و به مدرسه‌ی افسری برود.

 

مولف
مترجم
شابک9789642980840
نوبت چاپ18
سال چاپ11 - 1401
تعداد صفحات224
گروه سنیگذر از کودکی

قیمت:

1,100,000 ریال

PDF