با خنده یاد بگیر - رفیق شلخته نباش! مرتب‌ باش

آيا ميز تحريرت در مدرسه فاجعه است؟ اگر کسي قفسه ي مدرسه ات را باز کند، شوکه مي شود؟ آيا وقت زيادي صرف پيدا کردن وسايلي مي کني که براي انجام دادن تکليف ها و کارهاي مدرسه ات به آن ها نياز داري؟ مرتب و منظم باش تا وسايلت را گم نکني اين کتاب، شامل روش هاي زياد و قابل اجرايي است تا بتواني ميز، کمد و بقيه ي ريخت و پاش هايت را مرتب کني (مانند کوله پشتي و غيره). نگاهي به اين کتاب بيانداز تا متوجه شوي چطور مي تواني: وسايلت را مرتب کني (تا وقتي به آن ها نياز داشتي، بتواني آن ها را به راحتي پيدا کني) وقتت را تنظيم کني( تا بتواني وقت بيشتري براي تفريح و بازي داشته باشي) براي انجام دادن تکليف هاي مدرسه وسوژه هاي بلندمدت برنامه ريزي کني بهتر يادداشت برداري کني با حواس پرتي مبارزه کني و نکات بيشتري بياموزي نگران نباش: قرار نيست به بچه اي مثبت و خيلي مرتب و عجيب و غريب تبديل شوي. با آموختن مطالب اين کتاب، نگراني تو کمتر مي شود و در مدرسه، خانه و زندگي، موفقيت هاي بيشتري به دست مي آوري.

مولف
مترجم
شابک 9786001881213
نوبت چاپ 9
سال چاپ 06 - 1400
تعداد صفحات 108
گروه سنی گذر از کودکی

قیمت:

340,000 ریال

PDF
محصولات مشابه