با خنده یاد بگیر - رفیق استرس نداشته باش! آروم باش

تا به حال احساس کرده اي يک مار بوآي بزرگ روي سرت نشسته و دارت سرت را مي چلاند؟ آيا شب‌ها خواب مي‌بيني که دارند تو را تعقيب مي‌کنند؟ آيا تا به حال فکر رفتن به مدرسه آنقدر تو را نگران کرده که تقريبا بخواهي بالا بياوري؟ آيا فهرست کارهايي که بايد انجام بدهي، به طول يک کيلومتر رسيده است؟ جيم شدن از مدرسه و لگد زدن به آجرها درمان هاي خوبي براي استرس نيستند. جيغ کشيدن و داد و فريادکردن هم کمکي نمي کند و حتي فکرش را هم نکن که موجودات فضايي تو را بربايند. ديگر نبايد يک آدم نگران با اعصاب خراب باشي. نگراني‌هايت را تحت کنترل بگير. اين کتاب به تو ياد مي‌دهد چطور اين کار را انجام بدهي. به داخل کتاب نگاه کن تا اين نکات را پيدا کني: حقايقي درباره استرس(استرس خيلي نابکار است)- داستان هاي عجيب ولي واقعي درباره استرس- بدترين تخفيف دهنده هاي استرس در دنيا(چيزهايي که نبايد امتحان کني و دلايلش)- روش هايي براي جمع و جورکردن ريخت و پاش‌هاي استرس و بيشتر علاوه بر آن مي‌تواني به جوک‌ها و کارتون‌هاي کتاب نبسم کني، لبخند برني و بلند بخندي. زيرا خنده يک روش عالي براي از بين بردن استرس است.

مولف
مترجم
شابک 9786001881640
نوبت چاپ 7
سال چاپ 03 - 1400
تعداد صفحات 104
گروه سنی گذر از کودکی

قیمت:

260,000 ریال