کتاب و ادامه داستان ، کتابی برای نوجوانان و والدینشان!

کتاب و ادامه داستان ، کتابی برای نوجوانان و والدینشان!

چند دلیل برای اینکه خوب است والدین کتاب و ادامه داستان را بخوانند! در این مطلب به چرایی و دلیل خواندن کتاب « و ادامه داستان »‌ پرداخته‌ایم. کتابی که خواندنش نه تنها برای نوجوانان مفید است، بلکه بهتر است والدین نیز این کتاب را مطالعه کنند. خانوادهٔ تک‌والد و ازدواج مجدد در کتاب  « …

کتاب و ادامه داستان ، کتابی برای نوجوانان و والدینشان! ادامه »