مجموعه ارادتمند حیله‌گر مرموز

ارادتمند حیله‌گر مرموز مجموعه‌‌ای که باید بخوانید!

چند دلیل برای خواندن مجموعهٔ ارادتمند حیله‌گر مرموز    چند دلیل برای اینکه خوب است والدین، مربیان، معلمان، مدیران و تسهیلگران مجموعهٔ ارادتمند حیله‌گر مرموز نوشته‌ی مورین جانسون با ترجمهٔ سیامک دشتی را بخوانند! ۱. خوب است مجموعهٔ ارادتمند حیله‌گر مرموز را والدین و افرادی که با نوجوانان یا نظام آموزشی کار می‌کنند، بخوانند، چون ماجرا …

ارادتمند حیله‌گر مرموز مجموعه‌‌ای که باید بخوانید! ادامه »