کتاب هانس کریستییَن آندرسِن

معتبرترین جایزه‌ی ادبی است که هر دو سال، یک بار به بهترین نویسنده و همچنین بهترین تصویرگر کتاب کودک، برای نقش قابل‌توجهی که در ادبیات کودک داشته‌اند، اهدا می‌شود. نام این جایزه به یاد هانس کریستیین آندرسن، نویسنده‌ی دانمارکی کتاب کودک، در قرن نوزدهم انتخاب شده است و حامی این برنامه هم ملکه‌ی دانمارک است. برگزارکننده‌ی این برنامه، سازمانی غیرانتفاعی در سوییس، به نام دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (آی‌بی‌بی‌وای) است. نامزدهای این جایزه توسط بخش ملی این سازمان انتخاب می‌شوند. از آنجایی که اعضای هیئت داوران، هر دوره تغییر می‌کنند، بخش ملی مسئول انتخاب این افراد نیز هست. فهرست نهایی نامزدها در ژانویه و برندگانش در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا (ایتالیا) در ماه مارس یا آوریل اعلام می‌شوند.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب هانس کریستییَن آندرسِن " شده‌اند: