کتاب نوجوان رود آیلند

این جایزه‌ی آمریکایی (در ایالت رود آیلند)، خود را با شعار «صدای ادبیات نوجوان» معرفی می‌کند و هدفش بالابردن کیفیت ادبیات نوجوان است. به همین منظور، کتاب‌هایی را که از لحاظ ادبی برجسته باشند و برای نوجوانان 18ـ14 سال نوشته شده باشند، معرفی می‌کند. انتخاب برنده‌ی نهایی این جایزه، به عهده‌ی نوجوانان گذاشته شده است تا کمک کند بیشتر کتاب بخوانند و درباره‌ی کتاب‌هایی که می‌خوانند با اطرافیانشان در خانه، مدرسه و کتابخانه گفت‌وگو کنند. معیار اصلی انتخاب کتاب در این برنامه، درجه‌ی ادبی آن است؛ ولی اگر هم کتاب جذابی برای نوجوانان باشد، در فهرست نامزدها قرار می‌گیرد.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب نوجوان رود آیلند " شده‌اند: