کتاب نسل جوان انجمن سلطنتی

هدف جایزه‌ی کتاب نسل جوان و برگزارکننده‌ی برنامه‌ی آن، یعنی فرهنگستان مستقل علوم انگلستان، بالابردن سطح سواد کودکان و نوجوانان و تشویقشان به خواندن کتاب‌های علمی است. این جایزه به نویسندگان کتاب STEM (مخفف کلمات انگلیسی به معنی علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی) برای کودکان و نوجوانان زیر 14 سال تعلق می‌گیرد. تعیین‌کننده‌ی برنده‌ی این جایزه هم دانش‌آموزان سراسر کشور هستند. روش کار به این صورت است که هیئت داوران بزرگسال این انجمن، شش کتاب را به‌عنوان فهرست نهایی نامزدها اعلام می‌کنند و برای گروه‌های مختلفی مثل مدارس، کتابخانه‌ها و مراکز علمی می‌فرستند تا کودکان و نوجوانان زیر 14 سال آن‌ها را بخوانند و بهترینشان را انتخاب کنند.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب نسل جوان انجمن سلطنتی " شده‌اند: