کتاب معلمان سامرسِت شمالی

نام این جایزه از روی منطقه‌ای به همین اسم گرفته شده که واقع در جنوب غربی انگلستان است. این جایزه زیر نظر فدراسیون گروه‌های کتاب کودک (اف‌سی‌بی‌جی) و از برنامه‌های محلی این فدراسیون است و هدف آن ترویج کتاب‌خوانی میان کودکان است.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب معلمان سامرسِت شمالی " شده‌اند: