کتاب لیدز

از جوایز ادبی انگلستان است و به کتاب‌های کودک و نوجوان تعلق می‌گیرد. جوایز براساس گروه سنی تقسیم می‌شوند و هرساله، برای هر گروه 11ـ9 سال، 14ـ11 سال و 16ـ14 سال، بهترین کتاب صرف‌نظر از ژانر آن انتخاب می‌شود.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب لیدز " شده‌اند: