کتاب بلو پیتر

جوایز بلو پیتر، مجموعه‌ای از جوایز ادبی کتاب کودک است که توسط تلویزیون بی‌بی‌سی، هرساله به دو دسته از کتاب‌ها تعلق می‌گیرد: بهترین داستان و بهترین کتاب غیرداستانی. بعد از مشخص‌شدن فهرست نهایی، کتاب‌های منتخب به مدارسِ داور در انگلیس فرستاده می‌شوند تا بچه‌ها بخوانند و به آن‌ها رأی دهند.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب بلو پیتر " شده‌اند: