کتاب اول گاردین

این جایزه‌ی ادبی که سالانه به کتابی از یک نویسنده‌ی جدید تعلق می‌گرفت، از سال 1999 تا 2016 فعال بود و آخرین جایزه را به کتاب چاپ‌شده در سال 2015 اعطا کرد. این جایزه توسط روزنامه‌ی گاردین و به کتاب‌های انگلیسی کشور انگلستان اهدا می‌شد.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " کتاب اول گاردین " شده‌اند: