نشان جان نیوبری، که معمولا فقط به آن نیوبری می‌گویند، جایزه‌ای ادبی است که از طرف انجمن خدمات کتابخانه برای کودکان (یکی از زیرمجموعه‌های انجمن کتابخانه‌ی آمریکا)، به نویسنده‌ی کتابی داده می‌شود که بهترین اثر را در ادبیات کودک آمریکا خلق کرده باشد. نشان‌های نیوبری و کالدکوت، معتبر‌ترین جوایز ادبیات کودک در آمریکا هستند. نام این نشان از انتشارات انگلیسی جان نیوبری گرفته شده که در قرن هجدهم، کتاب‌های کودک و نوجوان را چاپ می‌کرده است. کمیته‌ای پانزده‌نفره در ژانویه یا فوریه‌ی هر سال، برنده‌ی نهایی این نشان را انتخاب می‌کنند. نشان نیوبری، اولین جایزه‌ی ادبی در دنیاست که به کتاب کودک و نوجوان تعلق گرفته است.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " نشان نیوبری " شده‌اند: