صنایع کتاب انگلیس

این جایزه، همان‌طور که از اسمش پیداست، جایزه‌ای ادبی است که به بهترین نویسنده و کتاب انگلیسی تعلق می‌گیرد. این برنامه که از سال 1990 آغاز شده، اسامی و برگزارکنندگان مختلفی داشته و هم‌اکنون مجله‌ی انگلیسی بوک‌سِلِر مدیریت آن را به عهده گرفته است. جوایز کنونی، سالانه به برندگان این دسته‌ها اعطا می‌شوند: بهترین نویسنده، کتاب سال (بزرگسال)، کتاب کودک، اولین کتاب یک نویسنده، کتاب داستانی، کتاب جنایی و هیجانی، کتاب غیرداستانی ـ سبک زندگی، کتاب غیرداستانی ـ روایی و بهترین کتاب پرفروش.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " صنایع کتاب انگلیس " شده‌اند: