این جایزه از سال 1978، هرساله در آمریکا، توسط مؤسسه‌ی غیرانتفاعی انتخاب والدین، به کتاب‌هایی اعطا می‌شود که بهترین انتخاب برای گروه‌های مختلف سنی‌ کودکان، با پیشینه و مهارت‌های مختلف باشند. جایزه‌ی انتخاب والدین، از جوایز برجسته‌ی کتاب کودک به شمار می‌رود. کمیته‌ای که برندگان را انتخاب می‌کند از آموزش‌دهندگان، دانشمندان، هنرمندان، متخصصان کتابخانه، والدین و کودکان تشکیل شده است.

کتاب‌هایی که برنده‌ی جایزه " انتخاب والدین " شده‌اند: