ماجراهاي الكس رايدر- عقرب

کد شناسه :397
ماجراهاي الكس رايدر- عقرب
موجودي ندارد
آلكس رايدر چهارده ساله، جاسوس هميشه ناراضي درگير خطرناک‌ترين جدال خود شده است.ژنرال روسي در يك جزيره شخصي نزديك كوبا، سرگرم برنامه ريزي انفجاري براي بازسازي تاريخ است اما الكس، يكه و تنها و فقط با بهره گيري از ابزار ابتكاري بايد او را در آخرين لحظات پيش از نابودي جهان فريب دهد.