لرد سياه2- نابغه خبيث قرن كمك نياز دارد

کد شناسه :970
لرد سياه2- نابغه خبيث قرن كمك نياز دارد
موجودي ندارد
اين كتاب كه نبوغي خيره كننده را به نمايش مي‌گذارد توسط من، لرد سياه، لويد شيان به رشته تحرير در آمده است. دشمن قسم خورده‌ام من را در جسم نوجواني به دنياي شما فرستاده است. شرم آور است! انتقامي وحشيانه خواهم گرفت! فقط قبل از آن بايد مشقم را بنويسم...اين كتاب را بخريد، وگرنه يكي از مجازات‌هاي زير در انتظارتان خواهد بود: يك عمل جراحي ناخواسته- تبديل شده به يك برده زامبي- نفرين شدن با طلسم نفخ غيرقابل كنترل انتخاب با خودتان است.