خاطرات يك بي عرضه جلد13 - آبي متاليك

کد شناسه :3891
خاطرات يك بي عرضه جلد13 - آبي متاليك
موجودي ندارد
گرگ هفلي و خانواده‌اش مي‌خواهند از شهر خارج شوند. با وجود سرماي هوا و اضطراب نزذيك شدن فصل تعطيلات، خانواده هفلي تصميم مي‌گيرند به استراحتگاه جزيره‌اي گرمسيري پناه ببرند تا مدتي با خيال آسوده استراحت كنند. چند روز استراحت در بهشت مي تواند براي گرگ هفلي و خانواده‌اش بي نهايت لذتبخش باشد. اما خيلي زود خانواده هفلي متوجه مي‌شوند در بهشت اوضاع آنطور نيست كه فكر مي‌كردند...