قصه ما

کد شناسه :965
قصه ما
موجودي ندارد
ديگه تلاش نكن. به زندگي فرصت بده كه فقط اتفاق بيفته و جلو بره...زندگي خودش تورو پيدا مي كنه