شرح خبر

1395/12/25 چهارشنبه 07:55 ق.ظ
تخفیف نوروزی نشر ایران بان

  

مژده به خوانندگان ایران بان،

تخفیف نوروزی نشر ایران بان تا تاریخ 1396/1/15 پانزده درصد خواهد بود. ارسال پستی خرید های اینترنتی به سراسر ایران نیز رایگان است.

 

در جست وجوی چاپخانه ای هستم که در جوانی من، حروف سربی داشت. می خواستم با حروف سربی نام  بهار را روی دیوار روبه روی خانه ام بنویسم.
بر در فرسوده چاپخانه یک قفل بزرگ، زنگار گرفته است. به خانه می آیم، در فرهنگ  لغت به دنبال کلمه بهار هستم. به دنبال تسلی هستم، چه کسی باید در غیبت  بهار من را تسلی دهد؟
می خواهم بخوابم. پرنده ای به پنجره من نوک می زند. از پنجره با حرمان، جهان را نگاه می کنم. جهان ناگهان غرق در شکوفه ها، گل های شقایق و بنفشه است. پنجره را باز می گذارم، باران می بارد. در باران می گویم: بهار را یافتم، بهار آمد...
"بخشی از بهاریه احمدرضا احمدی