چطور بايد بچه طلاق زنده بماند؟

کد شناسه :903
چطور بايد بچه طلاق زنده بماند؟
موجودي ندارد
اصلا سر در نمي آوري كه چرا پدر و مادرت از هم جدا شده اند؟ برادرت با پدرت زندگي مي كند و تو با مادرت؟ ديگر خسته شده اي از بس كه نقش پستچي را ميان پدر و مادرت بازي كرده اي؟ فكر مي كني آن ها خيلي خودخواه هستند؟ خلاصه جدايي پدر و مادرت، جز دردسر، چيزي براي تو ندارد. اين كتاب به تو كمك مي كند تا مشكلات زندگي جديدت را پشت سر بگذاري و نيمه ي پر ليوان را هم ببيني. البته اگر آبي در ليوان باشد! و راه حل هايي از اين قبيل را نشانت مي دهد: جر و بحث كم تر در خانه، روش متفاوت زندگي در خانه ي پدر و مادر، كنار آمدن با برادرها و خواهرهاي جديد كه كمك مي كنند بزرگ شوي. شجاع باش! حالا نوبت توست!.