عصر اساطير 2 - امپراطور شب

کد شناسه :3154
عصر اساطير 2 - امپراطور شب
موجودي ندارد
دو خواهر و يك امپراطور در شرف جنگي خونين و خائني ستمكار كه مي‌خواهد جهنم را به اين دنيا بكشد...