قصه آنجلينو براون

کد شناسه :4174
قصه آنجلينو براون
افزودن به سبد خريد
براي برت و بتي براون يک پري کوچک آمده است. عجيب نيست؟اما همه از آمدن او خوشحال نيستند. مواظب پشت سرت باش، برت!مواظب پشت سرت باش، بتي!شيطان در راه است.بت براون هنگام راندن اتوبوسش مي‌فهمد يک پري توي جيب روي سينه‌اش است.به نظر دوستان برت و بتي، او قشنگ است. به نظر بچه‌هاي مدرسه يعني نانسي، جک و آليس هم همين طور.امـا خانم مول، مدير موقت، زياد از او خوشش نمي‌آيد همين طور استاد اسملي. آن مرد اسرارآميزي که ادعا مي کند بازرس مدرسه است، چطور؟ کاملا معلوم است که خوشش نمي‌آيد.باشر مالون گنده و گردن کلفت هم هست که اصلا از انجلينو خوشش نمي‌آيد. در حقيقت، شايد فقط مي‌خواهد او را بگيرد که...