ترسناك تر از واقعيت

کد شناسه :906
ترسناك تر از واقعيت
موجودي ندارد
مردي كه روياي كشتن دارن شان را در سر داشت، اما در نهايت گرفتار شبح او شد... گروهي نوجوان بزهكار سوار اتومبيلي لوكس مي شوند كه آن ها را به كام مرگي دردناك و خونين مي برد... پسري گرفتارمار كبرايي سمي مي شود... مسابقه اي تلويزيوني از نوجوانان گرفته تا بزرگ ترها را جذب خود مي كند و تنها يك نفر از آن جان سالم به در مي برد...چه كسي مي تواند چنين داستان هايي با سوژه هاي ناب و جذاب بنويسد؟ فقط آنتوني هوروويتس. نويسنده ي مجموعه ي پرفروش الكس رايدر، در اين كتاب، مجموعه اي از داستان هاي ترسناك و مهيج را روايت مي كند كه در پايان هر داستان، لبخندي حاكي از ترسي خوشايند را بر لب هاي خواننده مي نشاند، اما هر كاري بكن، ولي چراغ ها را خاموش نكن.