خاطرات يك بي عرضه جلد 15 - دودي

کد شناسه :7177
خاطرات يك بي عرضه جلد 15 - دودي
افزودن به سبد خريد
گرگ هفلي و خانواده‌اش با تغييراتي اساسي روبرو هستند. آنها مي‌خواهند دستي به سر و روي خانه‌شان بكشند و آن را بزرگتر كنند. اما با وجود جانوران ناخوانده، كپك‌هاي سمي و ديوارهاي پوسيده، خيلي زود گرگ فهميد آنقدرها كه فكر مي‌كردند، نوسازي خانه‌شان آسان نيست. وقتي آب‌ها از آسياب مي‌افتد، آيا گرگ هفلي و خانواده‌اش در همان خانه مي‌مانند يا مجبور مي‌شوند از شهر خارج شوند؟