دست نوشته مرموز

کد شناسه :867
دست نوشته مرموز
موجودي ندارد
مادر نينا ناپديد شده است. او نامه اي از خود بر جاي گذاشته، اما هيچ كس نمي داند او كجاست و چرا رفته است. پدر نينا او را پيش عمه اش مي گذارد كه يك مغازه ي خيريه را اداره مي كند و بعد دنبال همسرش مي رود. وقتي نينا با ارزش ترين دارايي هاي مادرش را در حراجي پيدا مي كند، متوجه مي شود كه ايرادي در كار است. از همان موقع تحقيقاتش را شروع مي كند و به اسرار بسياري پي مي برد كه تاكنون سر به مهر مانده بودند. وقتي نينا پي به حقيقت مي برد، آيا آرزو مي كند كه كاش از آن بي خبر مي ماند؟ كتاب "دست نوشته ي مرموز"، اثري تحسين برانگيز از ليندا نيوبري است كه ساختار هنرمندانه و سوژه اي جذاب و دلنشين دارد و شخصيت هاي آن خيلي خوب پرداخت شده اند و فضاي داستان با دقت و مهارت خاصي توصيف شده است. اين كتاب، روايتي شيوا و زيبا دارد و بسيار به يادماندني است. به نوعي مي توان گفت فضاي داستان شباهت بسياري به داستان هاي كلاسيك دارد.