با خنده ياد بگير -رفيق تو همين طوري هم خوبي لازم نيست عالي باشي

کد شناسه :4128
با خنده ياد بگير -رفيق تو همين طوري هم خوبي لازم نيست عالي باشي
افزودن به سبد خريد
آيا از امتحان كردن چيزهاي جديد مي‌ترسيد، زيرا ممكن است نتوانيد به خوبي از پس آن كار بربياييد؟ آيا وقتي ديگران از شما انتقاد مي‌كنند خيلي ناراحت مي‌شويد؟ هر كسي ممكن است گاهي اوقات به خودش اطمينان نداشته باشد. اگر مواقع زيادي اين حس به شما دست مي‌دهد، خواندن اين كتاب برايتان مفيد است.