ده قرن عاشقي

کد شناسه :3049
ده قرن عاشقي
افزودن به سبد خريد
ْآيا تا به حال احساس كرده‌ايد زندگي ديگري را تجربه كرده‌ايد ؟ آيا نسبت به جايي احساس آشنايي داشته‌ايد درحالي كه قبلا هرگز آنجا نبوده‌ايد ؟ يا احساس كرده‌ايد كسي را خيلي خوب مي‌شناسيد در حالي كه اولين بار است او را مي‌بينيد ؟ چنين چيزي امكان دارد. اين رمان شامل هفت بخش است كه هريك تحت تاثير ماهي قرار دارد؛ ماه گل، ماه شكارچي، ماه خون... و داستان اريك و مرلي را روايت مي‌كند كه بعد از جدايي نابهنگامشان، روح هريك در جستجوي ديگري است.