با خنده ياد بگير -رفيق بي ادب نباش بانزاکت باش

کد شناسه :878
با خنده ياد بگير -رفيق بي ادب نباش بانزاکت باش
موجودي ندارد
آداب معاشرت از مهارت‌هاي اصلي مورد نياز براي ورود به اجتماع است و آگاهي از آن واقعا سودمند است. اين كتاب يادگرفتن آداب معاشرت را بامزه و آسان مي‌كند.