قدرت هاي سياه پك 3 جلدي

کد شناسه :1917
قدرت هاي سياه پك 3 جلدي
موجودي ندارد
داستان از زبان دختري پانزده ساله به نام چوبي ساندرز روايت مي‌شود كه دوست دارد زندگي عادي داشته باشد. اما او انساني عادي نيست. بعد از رسيدن به بلوغ مسير زندگيش دستخوش تغييرات ناخواسته‌اي مي‌شود.