خاطرات يك بي عرضه جلد6 - آبي آسماني

کد شناسه :771
خاطرات يك بي عرضه جلد6 - آبي آسماني
موجودي ندارد
گرگ هفلي به دردسر بزرگي مي‌افتد. به مدرسه خسارت مي‌زنند و گرگ، مظنون اصلي است، اما او بي گناه است، يا دست كم تا حدودي بي‌گناه است. چيزي نمانده كه پليس او را دستگير كند، اما برف و كولاك شديدي اتفاق مي‌افتد و خانواده‌ي هفلي در خانه‌شان زنداني مي‌شوند. گرگ مي‌داند كه وقتي برف‌ها آب شود. بايد با حقيقت تلخ روبرو شود، اما آيا مجازات پليس، بدتر از گير افتادن با خانواده‌ات در تعطيلات كريسمس است؟