لرد سياه3-بازداشت ابدي

کد شناسه :1040
لرد سياه3-بازداشت ابدي
افزودن به سبد خريد
من، لويد بزرگ، بار ديگر قلم در دست مي گيرم تا شرح اتفاقات نكبت باري را كه در "مدرسه" مي افتد. ثبت كنم. هاسدروبان سفيد، دشمن قسم خورده ام، در مدرسه ي وايتشيلدز نفوذ كرده و به دنبال انتقام از من است. مسلما اين من هستم كه پيروز مي شم...البته به محض اين كه تعليقم پايان يابد! اين كتاب را بخريد، وگرنه يكي از مجازات هاي زير در انتظارتان خواهد بود: نوشيدن معجون كنترل ذهن - زنداني شده در يك بطري شبح - مسموم شدن توسط يكي از ناخن هاي عجوزه ي سياه