ماجراهاي الكس رايدر- ضربه ي عقاب

کد شناسه :377
ماجراهاي الكس رايدر- ضربه ي عقاب
موجودي ندارد
آلكس رايدر 90 دقيقه فرصت دارد تا دنيا را نجات دهد.الكس كه با اكراه براي سازمان جاسوسي انگلستان كار مي‌کرد بار ديگر در سواحل جنوبي فرانسه احساس مي‌کند كه نوجوان معمولي است تا اينكه انفجاري وحشتناك در خانه ميزبانش رخ مي‌دهد و سبب مي‌شود او دوباره به دنياي خشونت بازگردد.