ماجراهاي الكس رايدر- سر مار

کد شناسه :337
ماجراهاي الكس رايدر- سر مار
موجودي ندارد
الكس رايدر تصور مي‌کرد بعد از نابودي نقشه‌ي تشكيلات تروريستي عقرب كارش با آنها تمام شده است.اما او اشتباه مي‌کرد. عقرب خطرناک‌تر از هميشه برگشته بود و ...