خاطرات يك بي عرضه جلد5 - بنفش

کد شناسه :1048
خاطرات يك بي عرضه جلد5 - بنفش
موجودي ندارد
گرگ هفلي هميشه عجله دارد كه زودتربزرگ شود امابزرگ شدن هم دردسرهاي مخصوص به خودش را دارد. او ناگهان با فشارهاي زيادي روبرو و درگيراتفاق‌هاي عجيبي مي‌شود مثل مهماني‌هاي شبانه افزايش مسئوليت‌هايش و حتي تغييرات ناشي از سن بلوغ بعداز دعوا و قهر بادوست صميمي‌اش رالي آيا گرك مي‌تواند به تنهايي از پس اين مسئوليت‌ها بربيايد وباحقايق زشت زندگي مواجه شود.